• Hakkımızda

Hakkımızda

tarsusosb

 

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 336 sicil numarasına 27.11.2017 tarihinde tescili yapılarak tüzel kişilik kazanmıştır.

Mersin‘ in Tarsus İlçesi sınırları içinde 530 Hektar alan üzerine kurulu, Karma Organize Sanayi Bölgesi olarak tüm sanayi ve alt sanayi sektörlerine hizmet vermektedir.

Amaç (Misyon)

OSB Mevzuatı doğrultusunda; çevre ve toplumsal sorunlara duyarlı, sürdürülebilirliğe önem veren, planlı gelişme çerçevesinde sanayicinin ihtiyaç duyduğu, alt ve üst yapı hizmetleri ile çağın gerektirdiği teknolojik hizmetleri sunan, istihdama katkı sağlayan, üretim ve ihracatın arttırılmasına olanak sağlayan, paydaş odaklı yönetim anlayışı sergileyen, yeşil OSB olmak kurumsal amacımızdır.

Vizyon

Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler ile küresel değerler üreten, paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak memnuniyetlerini sürekli arttıran, gelecek odaklı, kaliteli, ürün, hizmet ve çözümleri ile ilgi çeken bir OSB olmak.

Değerler

Hizmet üretirken çevreye ve insana duyarlılığımızı ortaya koymak, sosyal sorumluluk bilinci ile bulunduğumuz bölgede kültürel ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak işlere imza atmak, aydınlık geleceğimizin teminatı olan genç insanımıza yatırım yapmak sorumluluğumuzdur.

Kalite Politikamız

Kanun, yönetmelikler ve resmi standartlar çerçevesinde, katılımcılarımızın ve personelimizin ihtiyaçlarını zamanında belirleyip, en hızlı şekilde karşılamak, maksimum memnuniyet ve bu memnuniyetin sürekli olmasını sağlamak,

Entegre Yönetim Sistemi anlayışı çerçevesinde, takım ruhu anlayışıyla, risk analizleri ve periyodik denetimlerle sürekli iyileştirme önlemleri almak,

Teknolojiyi takip etmek, uygulamak, iş sürekliliği ile ilgili çalışmaların yürütülmesi ve kesintisiz hizmet verilmesini sağlamak,

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma alanlarında, bilinç, bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini sağlamak, koruyucu önlemler almak, yeşil OSB olmak,

Sanayi bölgemizin yatırımcılar için cazibesini artırmak üzere gerekli araştırma ve geliştirmeyi yapmak,

Gerek çalışanlarımızın gerekse katılımcı firmalarımızın gelişimine yönelik sosyal ve teknik içerikli inovatif çalışmalar yapmak,

Çalışanlarımızın kalite, bilgi güvenliği, enerji, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, ihtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek güler yüzlü hizmet vermek.

Çevre Politikamız

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularını içine alan Entegre Yönetim Sistemimiz ve Enerji Yönetim Sistemimizin temel politikası;

Yönetim vizyonu çerçevesinde, katılımcı istek ve beklentilerine uygun, çevreye ve insana saygılı, evrensel kalite standartlarında ürünler/hizmetler üreterek memnuniyeti arttırmak,

Çalışanlara, kişisel gelişimlerine olanak sağlayacak eğitimler aldırmak ve çalışan memnuniyetini sağlamak,

Atık azaltımı uygulamaları için Endüstriyel Simbiyoz yöntemi ile Eko Verimlilik (Temiz. Üretim) olanakları sağlamak.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına üst düzeyde uyup riskleri önleyerek, azaltarak ve kontrol altına alarak tüm çalışanlar ve ziyaretçiler için sağlıklı, güvenli bir iş ortamı yaratmak,

Tüm faaliyetlerimizde yasal sorumlulukları yerine getirmek ve çalışanların da bu bilince sahip olmalarını sağlamak,

Çevre kirliliğini önlemek ve kontrol altında tutmak için gerekli tedbirleri almak,

Sürekli gelişimi ilke edinerek, Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarını yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,

Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak, enerji performans değerlerini yükseltmek ve sürdürülebilir kılmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmak,

Sosyal sorumluluk bilinci ile bulunduğumuz bölgede kültürel ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak işlere imza atmak, aydınlık geleceğimizin teminatı olan genç insanımıza yatırım yapmak,

Tüm katılımcılarımıza ve çalışanlarına, geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak amacıyla AR-GE çalışmalarının önemini anlatmaktır.